Usługi

Proponujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu kadr i płac. Dla każdego Klienta przygotowujemy indywidualną ofertę, uwzględniającą jego potrzeby, dostosowaną do struktury i wielkości zatrudnienia w firmie oraz zakresu wykonywanej działalności.

 • Kompleksowa obsługa personalna, prowadzenie akt osobowych pracownika (teczka ABC).
 • Kontrola terminowości obowiązujących badań lekarskich i szkoleń z zakresu BHP. Współpraca przy ocenie ryzyka zawodowego.
 • Sporządzanie i archiwizacja dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i umów cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, wypowiedzeń zmieniających warunki zatrudnienia ,pracy i płacy.
 • Przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia.
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych dla celów sprawozdań GUS.
 • Ustalanie uprawnieniem urlopowych, ewidencja i rozliczanie wykorzystania urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy.
 • Rejestracja pracowników w ZUS, korekta zgłoszeń ZUS.
 • Przygotowanie i aktualizacja Regulaminów Pracy i Płacy.
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji do Urządu Skarbowego, ZUS, Urządu Statystycznego, PFRON.
 • Reprezentowanie Klienta podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych.
 • Kompleksowe naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń, składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Generowanie na podstawie dokumentów źródłowych: list płac, zbiorówek oraz raportów służących do księgowania wynagrodzeń.
 • Generowanie dla pracowników pasków wypłat wynagrodzeń.
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON, zgłoszeń i deklaracji do ZUS i US.
 • Przygotowywanie przelewów na rzecz urzędów (ZUS, US).
 • Przygotowanie rocznych dokumentów RMUA, Wystawianie zaświadczeń o zarobkach.
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (Pit-11, Pit-8, Pit4R, Pit-40).
 • Obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło).
 • Rozliczenia roczne osób fizycznych.
 • Pozyskiwanie dotacji z UP na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dofinansowania na utworzenie stanowiska pracy.
 • Przyjmowanie i obsługa korespondencji, inne sprawy biurowe i administracyjne.
 • Audyt dokumentacji, procedur, działania przygotowawcze przed kontrolne, wdrażanie zaleceń pokontrolnych.
 • Sporządzanie wniosku i skompletowanie do ZUS dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy oraz w drodze do lub z pracy.
 • Sporządzanie wniosków emerytalno- rentowych.
 • Sporządzanie korekt ZUS, porządkowanie okresów ubezpieczeń KOA.
 • Doraźne usługi kadrowe (audyt akt osobowych, zakładanie akt osobowych, działania pokontrolne, zastępstwo w nagłych przypadkach).
 • Sporządzanie regulaminów wynagradzania i ZFSS.

Oferujemy pełen zakres usług rachunkowych i księgowych.

Współpracujemy z renomowanym biurem rachunkowym co daje możliwość zapewnienia naszym Klientom kompleksowych usług, również w zakresie prowadzenia rachunkowości i księgowości.

Cennik

Dokładna wycena usługi możliwa jest jedynie na podstawie indywidualnych ustalen z Klientem i jest zależna od wielkości i struktury zatrudnienia, formy i zakresu współpracy. Wskazane ceny mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa.

 • od 25 zł szt
  Umowa
  o pracę
 • Przygotowanie umowy o pracę wraz z załącznikami. Cena zależy od złożoności umowy i ilości załączników.

 • od 25 zł miesiąc
  Usługa
  1 pracownik
 • Usługa kadrowo-płacowa w abonamencie - miesięczna obsługa dla jednego zatrudnionego pracownika.

 • od 20 zł szt
  Lista
  płac
 • Sporządzenie lub korekta listy płac na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Klienta.

 • od 25 zł szt
  Audyt akt
  osobowych
 • Audyt, porządkowanie i uzupełnianie akt osobowych (teczka ABC), przygotowanie raportu i zaleceń.

 • od 50 zł szt
  Odwołanie
  od decyzji ZUS
 • Zaopiniowanie decyzji ZUS, audyt dokumentacji, przygotowanie odwołania oraz wsparcie w procesie komunikacji z ZUS.

 • od 15 zł szt
  Inne
  dokumenty
 • Zaświadczenie o zarobkach, umowa cywilno-prawna z rachunkiem, świadectwo pracy, wypowiedzenie.

 • od 30 zł szt
  Rozliczenie
  roczne
 • Rozliczenie roczne podatku dla osoby fizycznej na podstawie dostarczonych dokumentów.

 • od 50 zł szt
  Wniosek
  do ZUS
 • Sporządzenie wniosku o emeryturę lub rentę do ZUS na podstawie dostarczonych dokumentów.

Outsourcing

Outsourcing jako metoda pozyskiwania zewnętrznych zasobów jest doskonałym sposobem na optymalizację kosztów związanych z procesami wewnętrznymi w każdej firmie ze względu na dużą elastyczność.

Skoncentrowanie wysiłków i zasobów firmy na podstawowych celach działalności biznesowej.

Możliwość efektywnego wykorzystania środków, firma ponosi koszty faktycznie wykonanej usługi.

Standaryzacja procesów, dokumentów, procedur. Stały dostęp do fachowej wiedzy i doświadczenia wysokiej klasy specjalistów, zniesienie odpowiedzialności za błędy.

Bezpieczeństwo i poufność danych (utajnienie wysokości wynagrodzeń, ograniczenie ryzyka nieuprawnionego dostępu do informacji wewnątrz firmy).

Likwidacja problemu dostępności pracowników kadr oraz redukcja kosztów uruchomienia i utrzymania działu kadrowego.

Wsparcie w postaci konsultacji i możliwości korzystania z szerokiego doświadczenia w procesach zmian przepisów i regulacji prawnych a także zmian wewnętrznych.

Kontakt

Kadry-Płace Grażyna Oleszkiewicz

al. Papieża Jana Pawła II 46/8

70-415 Szczecin

Tel. 691-955-423

biuro@twoje-kadry.pl

NIP 9551098979

REGON 811610274

Napisz do nas lub zadzwoń by dowiedzieć się więcej o naszych usługach i działalności.

Nowa wiadomość

Proszę uzupełnić wszytskie pola